Kotlíkové dotace 2015 – 2018
Středočeský kraj

Cílem programu (tzv. kotlíková dotace) je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť, využívajících tuhá paliva.

Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

Dotace je poskytována z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Kotlíkové dotace jsou pro občany administrovány krajskými úřady.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:

  • tepelné čerpadlo
  • kotel na pevná paliva
  • plynový kondenzační kotel
  • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
  • „mikro" energetická opatření

Kotlíkové dotace - 1. kolo: příjem žádostí v I. kole výzvy je od 15. 1. 2016 do 15. 9. 2016.

Kotlíkové dotace - 2. kolo: předpokládá se vyhlášení II. kola výzvy od 3. 10. 2016 do 29. 12. 2017 (celkový objem fin. prostředků je cca 500 mil. Kč, je tedy dostatečná alokace pro příjem žádostí)
(zdroj informací - výběr: web Středočeského kraje a web Státního fondu životního prostředí ČR )

Doporučíme Vám vhodný kotel a realizujeme odbornou montáž.

Bližší informace - tzv. kotlíkové dotace + formuláře a žádosti:

EKO SOLAR- solární ohřev vody, podlahové topení, rozvody vody a kanalizace - Benešov

rychlý kontakt: 606 610 376     e-mail: jiri.vilimek@email.cz